Amerikanarna överger den fettsnåla kosten

I USA har insikten om att den fettsnåla kosten inte ger oss bättre hälsa, lett till snabba förändringar när det gäller val av livsmedel. De fettsnåla alternativen och "light"-hysterin är lyckligtvis på snabb reträtt. Men till detta bidrar också det faktum att många av dessa ofta syntetiska produkter är smaklösa och väcker motvilja.

I tidningen "USA Today" ( 15/10 01) visade en genomgång att de fettsnåla livsmedlen nu backar på bred front i det amerikanska samhället.
Se nedanstående diagram.

Min kommentar:

Vi måste välkomna denna utveckling. Den artikel i tidningen "Science" jag flera gånger berört, visade att det inte finns något vetenskapligt stöd för att en fettsnål kost ger oss bättre hälsa.
Tvärtom finns det risk för att den fettsnåla kosten leder till ohälsa. Rekommendationerna om fettsnål kost får som konsekvens att fettet i vårt samhälle ersätts med "snabba" kolhydrater ( Högt s k glykemisk index). Sådana kolhydrater är pasta, vitt bröd, potatis, godis m m som snabbt höjer blodsockernivån. Detta kan sedan leda till att hungern kommer tillbaka alltför snabbt och energiintaget blir alltför stort.
Konsekvensen blir att den fettsnåla kosten i själva verket riskerar att göra oss överviktiga och därmed kan ge upphov till hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och andra sjukdomar. (Det s k metabola syndromet eller syndrom X). Andelen överviktiga i USA ökade efter det att den fettsnåla kosten proklamerats av främst journalister, dietister m fl.
Det är viktigt att vi inser att matens innehåll av energi har mindre betydelse för vår vikt. Får vi en energifattig diet äter vi oftare/mer för att få den energi vår kropp begär. Det är hunger och mättnad i första hand som styr vårt energiintag - inte matens innehåll av energi/fett. Årtionden av verkningslösa "recept" i tidningar av mat som påstås sänka vikten, visar att det är hög tid att överge den fettsnåla dieten för att hålla sig slank. I stället bör vi motionera och inte äta oss till full mättnad. Vi bör äta mycket grönsaker och välja fett som inte är kemiskt processat. (Undvika industritillverkade matoljor och margariner).

En annan aspekt på de fettsnåla livsmedlen är att de ger tillverkaren lättförtjänta pengar. Ett fettsnålt margarin tillverkas genom att vanligt margarin i princip späds ut med vatten. Men man tar samma pris för detta som för det outspädda fettet. Ingen skulle betala samma pris för en liter färdigblandad saft som för en liter koncentrerad saft.
Ännu en konsekvens är att det vatteninnehållade margarinet lätt möglar och i många fall måste bekämpas med något ämne som dödar mikroorganismer - och som kallas "konserveringsmedel" i livsmedelssammanhang. Smör innehåller inget konserveringsmedel.

Gunnar Lindgren
Starrkärr 210,
446 95 Älvängen
Tel 0303-745
155 el 070-567 90 54
TILLBAKA

©: Gunnar Lindgren

Produktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden