Brev till folkhälsoministern om diabetes och fettsnål kost


Organisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan har sänt en skrivelse till folkhälsoministern med anledning av misstankarna om samband mellan diabetes typ-2 och fettsnål kost. Detta brev finns på adressen:

www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/skriv_reg_dep_riks/missledkost.htm

Den ursprungliga sammanställningen om detta samband finns under adressen:

www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/kostrek/light-diabetes.pdf

Även Helhetsdoktorn Bertil Dahlgren tar upp dessa frågor på sin hemsida om fetter:

www.helhetsdoktorn.nu/fett.htm#Konsumenter

TILLBAKA

©: Gunnar Lindgren

Produktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden